NIEUW PROJECT: 

GROTE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

Voor Akkrum-Nes start binnenkort het project ‘Grote energiebesparende maatregelen’. Eigen woningen met een lage energiekwaliteit en hoge energiekosten kunnen in aanmerking komen voor een gratis energieadvies op basis waarvan grotere energiebesparende maatregelen kunnen worden uitgevoerd. 

 

Het energieadvies brengt de hele woning in kaart. Het geeft inzicht in de energiebesparende maatregelen die al genomen zijn en het geeft inzicht welke maatregelen in de toekomst nog genomen kunnen worden. Ook wordt een goed beeld gegeven van de subsidiemogelijkheden die er zijn. Een aantal mensen uit het dorp is opgeleid tot energieadviseur en staat na de zomer in de startblokken. 

Ter bredere informatie treft u hierbij het projectplan aan:

Download projectplan

 

 

Meedoen?

Indien u nu al weet dat u een scan wilt laten maken kunt u zich opgeven via het contactformulier.

 

SCAN AANVRAGEN

Word ook lid van DAN | EUR 10,- per jaar

Nieuws van DAN

LEES MEER klaverblad-foto
25-06-2024

Samenwerking voor Energiepark Klaverblad Noordoost in Heerenveen

Samenwerkende Heerenveense Energie Coƶperatie gunt opdracht voor de bouw en langjarig onderhoud van 30MWp Energiepark Klaverblad Noordoost in Heerenveen aan Zonnestroom Nederland.

LEES MEER overeenkomst-tekenen
22-03-2024

Erfpachtovereenkomst voor Energiepark Klaverblad

De overeenkomst regelt het gebruik van 20 hectare gemeentegrond. Dat betekent groene stroom voor 8000 huishoudens.

LEES MEER gift-enerzjyaksje
07-03-2024

Ontvangen GIFT

Afgelopen week hebben drie verenigingen een gift ontvangen vanuit de Enerzjyaksje