Tweede drijvende zonnepark De Dolten/Oudehaske II overgedragen aan lokale energiecoöperatie

 

Op 28 december 2023 hebben de Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie U.A. (SHEC) en Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V. (FSFE) de aandelen van het tweede drijvende zonnepark nabij het industrieterrein Haskerveen in de gemeente Heerenveen overgenomen van GroenLeven. Het naastgelegen drijvende park De Dolten/Oudehaske I was al sinds eind 2021 in handen van SHEC. Deze coöperatie heeft geen winstoogmerk en heeft als doelstelling dat revenuen van haar projecten geïnvesteerd worden in de energietransitie in de gemeente Heerenveen. Uiteindelijk profiteren de inwoners en bedrijven in de gemeente zo mee. Het overgenomen park De Dolten/Oudehaske II heeft een capaciteit van 20,2 MegaWatt en telt 38000 zonnepanelen. Tezamen met De Dolten/Oudehaske I (6,9 MegaWatt/17000 panelen) wordt voldoende groene stroom opgewekt voor zo'n 8000 huishoudens in de gemeente Heerenveen. Totaal aantal woningen in de gemeente is ca. 15000.


Lokaal eigenaarschap

De Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie U.A. (SHEC) en Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V. (FSFE) zijn zeer tevreden met de overname van het drijvende zonnepark. Voorzitter Piet Dijkstra: “Dit is voor ons een tweede belangrijk project om uiteindelijk voldoende groene elektriciteit op te wekken voor de gehele gemeente Heerenveen. We zijn met meerdere projecten bezig en hopen medio 2030 een capaciteit gerealiseerd te hebben, waarmee 30% van de totale duurzaam geproduceerde elektriciteitsbehoefte van de gemeente Heerenveen in dat jaar gedekt is.

GroenLeven CEO Peter Paul zegt hierover: “Dit is ons volgende drijvende zonnepark dat we overdragen aan een lokale gemeenschap. Daar ben ik ontzettend trots op. In dit drijvende zonnepark komt alles samen: het lokale eigendom en het multifunctionele karakter van het zonnepark dat drijft op een zandwinplas. Echt een voorbeeld voor de Nederlandse energietransitie. Trots ben ik ook op het feit dat we inmiddels meer dan een half miljoen drijvende zonnepanelen hebben gerealiseerd in Nederland, waarmee we multifunctioneel ruimtegebruik, lokaal eigenaarschap en de energietransitie weten te realiseren.”

 

 

"Het FSFE heeft afgelopen jaren al meer dan 25 coöperaties ondersteund middels grote maar vooral ook kleinere financieringen. Wij zien nu burgerparticipatie nog belangrijker worden en hebben daarom een belangrijk deel van ons budget en team gereserveerd om dit soort investeringen mede mogelijk te maken. Het model dat hier is toegepast kunnen we ook goed bij andere projecten met lokale betrokkenheid toepassen" aldus de directeur van het FSFE, Michel Hendriks.