Samenwerking voor Energiepark Klaverblad Noordoost in Heerenveen

Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie gunt opdracht voor de bouw en langjarig onderhoud van 30MWp Energiepark Klaverblad Noordoost in Heerenveen aan Zonnestroom Nederland. 

Op 21 juni ondertekenden de Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie (SHEC) en Zonnestroom Nederland (onderdeel van de ELIX Group) de overeenkomsten voor de bouw en het 15-jarig onderhoud van Energiepark Klaverblad Noordoost te Heerenveen. Klaverblad Noordoost bestaat uit een gebied van circa 120 hectare aan de noordzijde van de A7, tegenover het bedrijventerrein IBF Heerenveen. Het gebied wordt ontwikkeld tot 50 hectare natuur-inclusieve landbouw, een 40 hectare all-electric bedrijventerrein en een energiepark van 30 hectare.


De ontwikkeling, bouw en exploitatie van het energiepark wordt gedaan door het lokaal maatschappelijk initiatief SHEC, dat daarvoor Energiepark Klaverblad Noordoost B.V. in 100% lokaal eigendom heeft opgericht. Het energiepark draagt bij aan de doelstellingen van de coöperatie en de gemeente Heerenveen om het energieverbruik en CO2-uitstoot in de gemeente te reduceren. 

Tevens draagt de bouw bij aan de doelstelling van de gemeente Heerenveen om in 2030, 70% van het elektriciteitsverbruik van de gehele gemeente lokaal duurzaam op te wekken. 


Het energiepark bestaat uit circa 43.500 zonnepanelen met een totaal opgestelde capaciteit van 30MWp. Er is in het park ruimte gereserveerd voor toevoeging van energieopslag. Met de bouw van Energiepark Klaverblad Noordoost en de aansluiting van het park op de openbare infrastructuur ontstaat er ook een situatie op basis waarvan Energiepark Klaverblad Noordoost bij kan dragen aan efficiënter en effectiever gebruik van het elektriciteitsnet. Enerzijds door het faciliteren van lokaal verbruik van de geproduceerde elektriciteit, anderzijds door vraag en aanbod van energie in evenwicht te brengen middels een energieopslagsysteem en het laden van elektrische voertuigen voor wegtransport op het naastgelegen bedrijventerrein.

 

Zonnestroom Nederland is onderdeel van de ELIX Group en heeft jarenlange ervaring met het bouwen, onderhouden en slim aansturen van grootzakelijke zonnestroominstallaties in binnen- en buitenland. Vanuit de vestiging in Tynaarlo zal dit mooie project in de regio worden aangestuurd. 

“De combinatie van zonnepanelen, een toekomstige batterij en de wens om het park slim aan te sturen, zorgt ervoor dat dit project perfect bij ons past. Het park zal door ons dan ook volledig voorbereid worden op de toekomstplannen van de Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie.” 
Aldus Roel Lok, Zonnestroom Nederland.

In september wordt gestart met de bouw en de verwachting is dat het energiepark begin volgend jaar in gebruik kan worden genomen.

 

--

Persbericht van Elix Group

Word ook lid van DAN | EUR 10,- per jaar

Nieuws van DAN

LEES MEER klaverblad-foto
25-06-2024

Samenwerking voor Energiepark Klaverblad Noordoost in Heerenveen

Samenwerkende Heerenveense Energie Coƶperatie gunt opdracht voor de bouw en langjarig onderhoud van 30MWp Energiepark Klaverblad Noordoost in Heerenveen aan Zonnestroom Nederland.

LEES MEER overeenkomst-tekenen
22-03-2024

Erfpachtovereenkomst voor Energiepark Klaverblad

De overeenkomst regelt het gebruik van 20 hectare gemeentegrond. Dat betekent groene stroom voor 8000 huishoudens.

LEES MEER gift-enerzjyaksje
07-03-2024

Ontvangen GIFT

Afgelopen week hebben drie verenigingen een gift ontvangen vanuit de Enerzjyaksje