Afgelopen week hebben drie verenigingen een gift ontvangen vanuit de Enerzjyaksje van Plaatselijk Belang en Duurzaam Akkrum Nes.

 

Leden van deze drie verenigingen hebben geholpen om de eerste 40 woningen in Akkrum en Nes te voorzien van kleine energiebesparende middelen zoals tochtstrips, radiatorfolie, led-lampen, brievenbusborstels en duurzame douchekoppen. Door de Energiebank, de gemeente Heerenveen, de Rabobank , Plaatselijk Belang en DAN is geld beschikbaar gesteld om de middelen aan te schaffen. Vrijwilligers die de Enersjyaksje mogelijk maken kunnen hiernaast 75 euro verdienen voor een door hun gewenste vereniging of stichting. Vandaar deze gift voor de Harmonie, de Akkrumer volleybalvereniging en de Doarpstûn Akkrum-Nes.

Voor de bewoners is deze Aksje gratis!

 

De Enersjyaksje is nu bezig met de woningen van Coopersburg. De folders voor deze Eenrzjyaksje worden in februari ook verspreid rond de woningen bij Leppehiem.

 

Opgeven kan via de secretaris van DAN, skriuwer@dan.frl

 

Op de foto van links naar rechts:

Tom Yntema (DAN), Hanneke Vis (Harmonie), Wytske Bos (Akkrummer Volleybalclub), Cor Penning (Doarpstûn Akkrum-Nes) en Sjaak Commandeur (Plaatselijk Belang)