Nieuws van Duurzaam Akkrum Nes

Tekst: Tineke Cazemier

 

Uitvoerig is de afgelopen tijd op deze pagina geschreven over de totstandkoming van het zonnepark Leppagreide (5500 zonnepanelen) tussen de spoorlijn en Rijksweg A32 bij het aquaduct. De jaarlijkse elektriciteitsproductie van het park is ongeveer gelijk aan het gemiddeld verbruik van 750 woningen. Ter info: In Akkrum en Nes staan circa 1800 woningen.

 

Minder bekend is dat Energiecoöperatie “Duurzaam Akkrum-Nes” (DAN) ook deelneemt in de realisatie van andere zonneparken in de gemeente Heerenveen. DAN is lid van SHEC.

SHEC staat voor: “Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie”. Dit is een overkoepelende coöperatie die is opgericht door de lokale energie coöperaties in de gemeente Heerenveen. Te weten die van Akkrum-Nes (DAN), Aldeboarn en van de Aengwirden (Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot). Later is ook Energie Cooperatie “BUITENgewoon Duurzaam” uit Heerenveen lid geworden.

 

Waarom een grote overkoepelende coöperatie?

Aanleiding was het voornemen van de gemeente Heerenveen om ten noord-0osten van het Klaverblad bij Heerenveen een groot zonnepark (KNO) te realiseren. Het betrof een gebied van ca 140 ha volledig in eigendom van de gemeente. Er is onlangs een bestemmingsplan vastgesteld met daarin het zonnepark, een bedrijventerrein en ruimte voor natuurinclusieve landbouw.

 

De gemeente streeft naar minimaal 51% lokaal eigendom van zonneparken. De meeste parken in Nederland worden namelijk door private, vaak buitenlandse, investeerders gerealiseerd. Vandaar dat SHEC zich in 2021 meldde. Belangrijk was dat SHEC geen winstoogmerk heeft en als doelstelling heeft dat de netto-opbrengsten geïnvesteerd worden in duurzame energieprojecten ten behoeve van de inwoners van de gemeente.

Onlangs heeft SHEC de gemeentelijke vergunning voor de bouw van het park met 42.000 (!) zonnepanelen ontvangen. Er wordt nu gewerkt aan de aanvraag voor een zogenaamde SDE-subsidie. Dit is een garantiesubsidie, die het verschil betaalt tussen een door de overheid vooraf vastgestelde verkoopprijs van de elektriciteit en de eventueel lagere werkelijk gerealiseerde verkoopprijs. De subsidie wordt jaarlijks berekend en geldt 15 jaar. Dat is meestal ook de periode dat rente en volledige aflossing moet worden betaald aan financiers

 

Drijvend Zonnepark “De Dolten”

Tijdens de eerste besprekingen met de gemeente over KNO meldde het bedrijf Groenleven, bouwer en eigenaar van het drijvend Energiepark “De Dolten”, zich bij SHEC met het voorstel om het park aan de coöperatie te verkopen. Het park drijft op het water van de zandwinplas, vlak bij de afrit Oudehaske, aan de noordkant van de A7. Na lange onderhandelingen heeft in 2021 de verkoop plaatsgevonden. SHEC is aandeelhouder (51%) geworden, samen met het “Funs Skjinne Fryske Energy” (FSFE). De elektriciteitsproductie komt overeen met het gemiddeld gebruik van 2500 woningen. Het jaar 2022 met zijn torenhoge energieprijzen was heel gunstig voor de exploitatie van het park.

 

Tenslotte

Helaas hadden we in juli door het donkere en regenachtige weer een slechte opbrengst van ons zonnepark Leppagreide.

 

 

Tom Yntema

Voorzitter Duurzaam Akkrum-Nes

 

 

Foto: Opbrengst zonnepark Leppagreide in juli 267 MWH, goed voor 77 huishoudens.


Columns

Regelmatig brengen we de laatste ontwikkelingen in tekst en beeld - onze columns verschijnen ook elke maand in de MiddelPunt

--

LEES MEER img4002
09-12-2023

De Enerzjyaksje (deel 2)

De enerzjyaksje van Plaatselijk Belang Akkrum-Nes en DAN is een succes.

LEES MEER verduurzaming-huis-akkrum-nes
11-11-2023

De Enerzjyaksje (deel 1)

Project om inwoners van Akkrum en Nes gratis te voorzien van eenvoudige isolatiemiddelen zoals tochtstrips, radiatorfolie en brievenbusborstels.

LEES MEER tineke-buurtbestuurders
20-10-2023

Vervolg deelauto-experiment

Aan het begin van september heeft Tineke Cazemier, bestuurslid van Duurzaam Akkrum Nes, de sleutels van de tweede auto ingeleverd bij Tom Yntema.

Nieuws van DAN

LEES MEER overeenkomst-tekenen
22-03-2024

Erfpachtovereenkomst voor Energiepark Klaverblad

De overeenkomst regelt het gebruik van 20 hectare gemeentegrond. Dat betekent groene stroom voor 8000 huishoudens.

LEES MEER gift-enerzjyaksje
07-03-2024

Ontvangen GIFT

Afgelopen week hebben drie verenigingen een gift ontvangen vanuit de Enerzjyaksje

LEES MEER akkrum-bloeit-bloemen
06-02-2024

Akkrum-Nes Bloeit

Akkrum-Nes een van de 6 dorpen in de Friese ontwikkeling met de naam: Fryslân Bloeit.